Sigurnosne vrećice

U ponudi

Sigurnosne vrećice

NAMENA

Za siguran transport i arhiviranje novca, vrednosnih papira i poverljivih dokumenata.

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- za jednokratnu upotrebu

- debljine od 70 – 90 mikrona

- materijal LDPE

- sigurnosna lepljiva traka koja kod odlepljivanja ostavlja neizbrisiv trag ili tekst na vrećici

 

OPCIJE

- štampanje  logoa, serijskog broja , podloge za pisanje hemijskom olovkom

- štampanje sigurnosnog rubnog teksta – npr. sigurnosna vrećica ili po želji Korisnika

- izvedba sa numeriranjem ili bar kodom

- izvedba sa rupicama (perforacijom) za transport novca u elektrohemijskim kutijama