Sistemi ulaza

U ponudi

Sistemi ulaza

Izrađeni od hromiranih cevi, mogu biti fiksni ili sa senzorom, jednostavno rešenje za usmeravanje kupaca u kako malim tako i većim objektima.

Razni modeli sa fotoćelijama ili senzorima na pokret.