Paletni regali

U ponudi

Paletni regali

U zavisnosti od zahteva kupca u mogućnosti smo da ponudimo nekoliko tipova paletnih regala,čime rešavamo Vaše potrebe za opremanjem skladišnog prostora. Zastupamo nekoliko evropskih proizvođača koji su lideri u opremanju magacinskog i prodajnog prostora.

Svi ponuđači poseduju adekvatne ateste za kvalitet i nosivost polica

( CE, TUV,Germanische Lloyd…)

Paletni regali koje imamo u ponudi nude veoma fleksibilna rešenja koja mogu da zadovolje svaki zahtev klijenta za skladištenjem robe.

U ponudi nudimo nekoliko tipova regala namenjenih odlaganju paleta:

 • Klasični paletni regali (Back to Back system)
 • Konzolni regali (Cantliever system)
 • “Drive IN” paletni regali (Drive In system)
 • Regali na platformama (Mezzanine system)
 • Protočna skladišta  Princip FIFO – (first in /first out) – prva uđe/prva izađe (Flow Rack system).
 • Samonosiva visokoregalna skadišta (Self support system)

Klasični paletni regali

Ovaj tip regala je najzastupljeniji i najekonomičniji  tip regala.

Svaka paleta može biti premeštena zasebno bez pomeranja ostalih paleta. Predviđeno skladištenje samih paleta je pomoću viljuškara.
Ovakav tip regala je dizajniran tako da zadovolji potrebe kupca od manjih skladišta do velikih distributivnih centara.

Klasični paletni regali su regali stabilne konstrukcije namenjeni skladištenju paleta različitih težina, uz veliki asortiman opcionih elemenata ispunjavamo specificne potrebe i zahteve svih kupaca.
Sve komponente regala su izrađene od kvalitetnih materijala zaštićene najsavremenijom metodom plastificirianja ili  po zahtevu kupca regali mogu biti pocinkovani.

Veza se ostvaruje u četiri tačke bez upotrebe zavrtnjeva, a obezbeđena je od rastavljanja sa dva sigurnosna elementa

Nosivost paletnih regala se kreće od 500 do 2000 Kg po paletnom mestu.

Konzolni regali

Namenjeni odlaganju dugih profila i materijala kao npr. Cevi,aluminijumski profili, plastični elementi itd.

Noseći stub može biti postavljen dvostrano ili jednostrano ukoliko se koristi uz zidove.

Prednosti ovakvih regala:

 • Ne postoji ograničenje po pitanju dimenzija i nosivosti regala.
 • Veoma laka montaža
 • Sistem je montažno-demontažan te se lako može premeštati po potrebi.

Drive IN regali

Drive IN regali se preporučuju za skladištenje robe koja je slične ili iste sadržine a potrebno ju je skladištiti u velikim količinama. Ovim sistemom palete se skadište  u kanalima, Viljuškar slaže palete od kraja ka početku niza. Pogodna je za kompanije koje imaju veliku cirkulacije skladištenja iste robe.

Prednosti Drive IN regala:

 • Roba može biti slagana u “blokovima”
 • Pogodna za sezonske proizvode
 • Mogućnost različitih visina i dubina regala.
 • Jedan viljuškar se može koristiti za sve regale.

Regali na platformama (Mezzanine system)

Veoma efikasno rešenje gde se maksimalno može iskoristiti visina magacina. Same platforme mogu biti na jednom ili više spratova. Noseći stubovi podupiru ceo sistem, koje je sačinjen od samih regala i odgovarajućih gazišta kako bi se omogućilo efikasno manipulisanje robom. Prednost utovara i istovara robe u bilo kom trenutku bez korišćenja viljuškara. Sistem je montažno-demontažan.

Samonosiva regalna skladišta

Veoma korisno rešenje jer se istovremeno omogućava opremanje skladišnog prostora i gradnja samonosive regalne konstrukcije. Sistem zamišljen da znatno smanji troškove izgradnje skladišta.Sistem nastaje tako što se noseća konstrukcija montira na prethodno pripremljenu betonsku nosivu ploču. Krajnje stranice regala ujedno služe i kao noseći zidovi skladišta, a na samim vrhovima stranica se postavljaju krovni paneli.

Znatno jeftinija gradnja od klasičnih skladišta – ušteda i do 30%.