Magacinske police

U ponudi

Magacinske police

Magacinske police namenjene su opremanju magacinskog prostora za odlaganje robe lake do srednje težine. Noseći stubovi magacinskih polica su perforirani, a ispune su izrađene od metala,svaka ispuna je ojačana sa donje strane, kako bi se obezbedila odgovarajuća nosivost. Prednost magacinskih polica je mogućnost podešavanja nivoa po visini i prilagođavanje polica prema gabaritima robe.

Različita nosivost polica: 60, 100, 150 kg po nivou.

Vršimo kompjutersko projektovanje magacinskog prostora i dajemo predlog raporeda, kapaciteta i  nosivosti magacinskih polica, u skladu sa raspoloživim prostorom.

standardne visine: 2000, 2500 i 3000 mm.
standardne dubine: 300, 400, 500, 600 mm
standardna širina: 960 mm
nosivost: 60, 100, 150 Kg/ nivou

Posedujemo ateste za kvalitet I nosivost polica po važećem standard izadte od akreditovane institucije u Srbiji.

VISINA
mm

DUBINA
mm

ŠIRINA
mm

BROJ NIVOA

2000

300

960

5

2000

400

960

5

2000

500

960

5

2000

600

960

5

2500

300

960

7

2500

400

960

7

2500

500

960

 7

2500

600

960

7

3000

300

960

8

3000

400

960

8

3000

500

960

8

3000

600

960

8