Polični regali – platforme

U ponudi

Polični regali – platforme

Regal LZ-50 su u celosti izrađeni od pocinkovanog metala, a moguća je i plastificirana izrada u raznim bojama.

Poseduje sertifikat kvaliteta Q1 i statički proračun.

Ispuna polica između para stubova može biti metalna ili drvena ispuna (blažujka, iverica i dr.).

Regali su čvrste i krute konstrukcije,velike nosivosti pa se mogu koristiti i kao podestni regali (regal na platformama-mezzazines) čime se dobija maksimalna iskorišćenost zapremine skladišnog prostora zbog izrade u dva nivoa.

Na  platformu se dolazi putem stepenica koje su fiksirane.

Na samoj platformi je moguća manipulacija kolicima.